dinsdag, 26 november 2019 08:49

Nieuwe guidelines voor de Machinerichtlijn

Er zijn diverse zaken aangepast en toegevoegd. Voorin de gids kun je een opsomming vinden van alle toevoegingen en aanpassingen.

Zie gedeelte van deze opsomming:
This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).

De paragrafen 417 en 418 geven nu uitleg wat exact een safety component is. Dit is wel helder.
Helaas geeft de aangepaste tekst nog onvoldoende duidelijkheid over het verschil tussen 'machine' en 'niet-voltooide machine'. Bepaalde veelvoorkomende praktijkgevallen blijven ook met de nieuwe/aangepaste tekstgedeelten nog steeds discussie opleveren.

Download de nieuwe guide via de volgende link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022

 

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving