Officiële Europese website over Machinerichtlijn

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery-md_en

Lijst met geharmoniseerde normen
Machinerichtlijn

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49995

Nederlands Normalisatie Instituut

http://www.nen.nl/

Informatie over veilig werken

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/

Inspectiediensten van min.SZW

http://www.inspectieszw.nl/

Wetten Nederlandse overheid

http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Informatie over arboveiligheid

http://www.arboportaal.nl/

CEN

http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

CENELEC

http://www.cenelec.eu/

ISO

http://www.iso.org/iso/home.html

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving