overzicht wetgeving

In de onderstaande layout zijn de belangrijkste productrichtlijnen en elektrotechnisch gerelateerde normen opgenomen, die voor industriële installaties van toepassing kunnen zijn.

Let op:
De onderstaande layout geeft alleen een indicatie van mogelijk relevante wetgeving en normen.
De lijst met wetgeving en normen is niet volledig.

Wetgeving en normen in onderstaande tekening:

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Richtlijn 2014/34/EU (voorheen 94/9/EG), betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • Richtlijn 1999/92/EG, minimumvoorschriften voor veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
 • Richtlijn 2014/68/EU (voorheen 97/23/EG), richtlijn drukapparatuur, vaak PED (pressure equipment directive) genoemd
 • NEN 1010, Elektrische installaties voor laagspanning
 • NEN 3140, bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning
 • NEN-EN-IEC 61439, laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
 • NEN-EN-IEC 60204-1, elektrische uitrusting van machines
 • NEN-EN-IEC 60079-X, normenreeks voor elektrisch materieel bij toepassing in explosieve atmosferen
 • NEN-EN-ISO 13849-1, onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-IEC 62061 (SIL), functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-IEC 61511 (SIL), functionele veiligheid - veiligheidssystemen voor de procesindustrie

 

Tekening wetgeving v3

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving