CE pictogram

CE-markering van producten

CE heeft te maken met Europese productrichtlijnen en -verordeningen.

Deze productrichtlijnen en verordeningen hebben als eerste doel het bevorderen van een vrij verkeer van goederen. Dus het creëren van een open Europese markt. Je bent er namelijk niet met het afschaffen van douaneheffingen. Dan kunnen er nog steeds, door bijvoorbeeld specifieke technische producteisen (normen) per land, grote barrières zijn voor een vrije handelsmarkt.
Technische handelsbelemmeringen worden in Europa middels productrichtlijnen en -verordeningen opgelost.

Dus geen specifieke Duitse DIN-norm, of een Nederlandse NEN-norm, of een Engelse BS-norm.....etc.......voor een bepaald product, maar Europese productrichtlijnen, met hieraan gekoppeld Europese normen.
 
 
overzicht richtlijnen
 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van Europese productrichtlijnen:
- (EU) 2023/1230, Machineverordening, vanaf 20 januari 2027 moeten machines CE-markering krijgen op basis van deze verordening
- 2006/42/EG, Machinerichtlijn, wordt vanaf 20 januari 2027 ingetrokken
- 2009/48/EG, Speelgoedrichtlijn
- 2014/35/EU (2006/95/EG), Laagspanningsrichtlijn
- 2014/34/EU (94/9/EG), Richtlijn voor explosieveilig materieel
- 2014/33/EU (95/16/EG), Richtlijn liften
 
De Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG is in de Nederlandse Warenwet (Besluit Machines) opgenomen. Hiermede is deze Europese richtlijn voor ons als Nederlandse burgers ook wet geworden.
 
Een Europese verordening is echter direct werkend en hoeft niet eerst geïmplementeerd te worden in wetgeving van de lidstaten om van kracht te zijn.

 

Normen

De richtlijn of verordening geeft de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (wettelijk kader) en de geharmoniseerde normen werken deze eisen nader uit. Het is niet verplicht om een norm te gebruiken, maar de toepassing van een geharmoniseerde norm geeft wel het zogenaamde 'vermoeden van overeenstemming' met de relevante wettelijk eisen van de richtlijn of verordening. Dus het is wel verstandig om geharmoniseerde normen toe te passen.

Ruim 700 normen zijn gekoppeld aan de Machinerichtlijn. Deze normen zijn als volgt ingedeeld:

— type A-normen (fundamentele veiligheidsnormen) die de basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten geven die voor alle machines kunnen worden toegepast;
— type B-normen (generieke veiligheidsnormen) die één veiligheidsaspect of één type beveiligingsvoorziening behandelen dat voor een breed scala van machines kan worden gebruikt:

— type B1-normen die specifieke veiligheidsaspecten behandelen (bijvoorbeeld veiligheidsafstanden, oppervlaktemperatuur, geluid;
— type B2-normen over die veiligheidsvoorzieningen behandelen (bijvoorbeeld tweehandenbediening, vergrendelings-inrichtingen, drukgevoelige voorzieningen, afschermingen);

— type C-normen (machine veiligheidsnormen) die gedetailleerde veiligheidseisen voor een bepaalde machine of groep van machines behandelen.


Onze CE-dienstverlening

Advies CE markering

Flowchart CE-markering machine

Cursus CE-markering volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

Cursus CE-markering voor procesinstallaties


Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. Maak een afspraak of vraag extra informatie aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving