Toon items op tag: 13850

dinsdag, 24 augustus 2021 08:07

Waar is een noodstopdrukker vereist?

Wettelijke eisen
We beginnen eerst eens met de wettelijke eisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Daar staat in artikel 1.2.4.3. uit Bijlage I dat een machine moet zijn voorzien van één of meer noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevaarlijke situaties kunnen worden afgewend.
Dit geldt niet voor met de hand vastgehouden en/of met de hand geleide draagbare machines.

De noodstopinrichting moet ook duidelijk herkenbare, goed zichtbare en snel bereikbare bedieningsorganen hebben.

Een noodstop is trouwens geen beveiliging, maar een aanvullende beschermende maatregel.
De Machinerichtlijn zegt het letterlijk als volgt: noodstopinrichtingen dienen ter ondersteuning van andere veiligheidsmaatregelen, niet ter vervanging ervan.

Norm EN-ISO 13850
Deze ontwerpnorm (B-norm) geeft de basiseisen voor het ontwerpen van een noodstopsysteem.

Hier is in artikel 4.3.2. ook te vinden waar een bedieningsorgaan voor noodstop aanwezig moet zijn.

Samengevat komt dit erop neer dat een noodstoporgaan aanwezig moet zijn op:
a) elke bedieningspositie
b) andere locaties, zoals bepaald door de risicobeoordeling:
- bij invoer- en uitvoerposities
- op locaties waar interventie vereist is (bijvoorbeeld met hold-to-run bediening)
- op alle posities waar mens-machine interactie volgens het ontwerp kan plaatsvinden (bijvoorbeeld laad- en ontlaadposities)

Noodstop bij uitgestrekte machines of installaties
In de normen EN 415-10 en EN 619 zijn interessante artikelen te vinden die duidelijk maken waar en hoeveel noodstopdrukkers in een uitgebreide machine of installatie moeten worden aangebracht.

Gedeelte uit norm EN 415-10:2014 (Veiligheid van verpakkingsmachines - Deel 10: Algemene eisen):

Each control station shall be provided with an emergency stop actuator.

Where in addition to the stopping of hazardous movements it is necessary to cut off energy in cases of emergency, packaging machines shall be provided with an emergency isolation device located on each control station.

Depending on the operational concept and the position of the machine, e.g. within a line, it may be necessary to have a number of emergency stop actuators or emergency switching off actuators outside the hazard zone as well as inside. They should be included in each area of the machine where access is intended and be reachable readily from a person that has to walk not further than 5 m along the external guards. This could mean that, if the machine is likely to be part of a line of machines with possible access from several sides, there has to be at least an emergency stop button on every different accessible side of the machine. On machines where any dimension is greater than 10 m, it could mean that there is an emergency button at least every 10 m or at every access point. Rope operated emergency stop devices may be used instead of buttons ,e.g. along conveyors.

Gedeelte uit norm EN 619:2002+A1:2010* (Transporteurs - Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden):

Emergency stop devices shall be in accordance with EN 418** and shall be either:
 
- one or more emergency switches, which shall be installed in such a way that at least one may be reached within 10 m from any directly accessible (without using additional means) point of the equipment; and/or
- one or more pull-cord operated switches arranged along the side of the installation; or
- the conveyor power supply disconnecting device if the distance from any accessible point of the equipment to the disconnecting device is 10 m or less.

The minimum height of an emergency stop device from floor level shall be 0,6 m and the maximum height shall be 1,7 m.

Emergency stop devices shall be positioned at all control stations; working positions and directly accessible (without using additional means) parts of the machinery, including manual loading/unloading points, walkways and transfer point

* De EN 619 is in ontwikkeling. Er is reeds een prEN-versie (2019) verkrijgbaar.
** EN 418 is nu EN-ISO 13850

Gepubliceerd in Berichten

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving