risicobeoordeling pictogramRisicobeoordelingen worden gedaan in verschillende branches en met verschillende methodieken.

In de procesindustrie wordt de HAZOP-methode veelvuldig toegepast. Bij het ontwerpen van complexe systemen of apparaten wordt nogal eens de FMEA-methodiek toegepast. De overeenkomst in de diverse methoden is dat men kijkt naar kans en gevolg van een bepaalde gebeurtenis (door een gevaar of een falend component).

Als het de veiligheid van mensen betreft, wordt met de risicobeoordeling met name ingeschat wat de gevolgen (schade=letsel of aantasting gezondheid) zijn van een bepaald gevaar en wat de kans op een incident is.

Verwey Safety Services heeft ervaring met diverse methodieken en heeft vele machines, productielijnen en installaties op veiligheid beoordeeld.


Methode Machinerichtlijn

In Bijlage I (essentiële veiligheids- en gezondheidseisen) van de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt een risicobeoordeling voorgeschreven.

De methodiek voor zo'n risicobeoordeling wordt nader uitgewerkt in de norm EN-ISO 12100 (Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie). Deze norm is een samenvoeging van drie normen, namelijk EN 14121-1 (Risicobeoordeling, voorheen EN 1050) en delen 1 en 2 van de EN-ISO 12100:2003.

De norm geeft in de vorm van een flowchart ook aan hoe een risicobeoordeling aangepakt kan worden (zie hieronder):

flowchart EN 12100


Risico-inschatting

In de EN-ISO 12100 staan ook de volgende definities:

gevaar = mogelijke bron voor schade

risico = combinatie van de waarschijnlijkheid van optreden van schade en de ernst van die schade

Bij het bepalen van de waarschijlijkheid van optreden, moet volgens de norm gekeken worden naar de volgende drie factoren:

  • blootstelling van perso(o)n(en) aan gevaar
  • waarschijnlijkheid van het optreden van een gevaarlijke gebeurtenis (incident)
  • mogelijkheid tot ontwijken of afwenden van het gevaar

De norm schrijft niet dwingend een bepaalde methode voor om de risico's in te schatten. De keuze ligt bij de gebruiker (ontwerper), maar de risicograaf wordt in de praktijk wel heel vaak toegepast door machinebouwers.

 

 

 

 

 

 

 

Risicograafrisicograaf 14 punten

Deze methodiek wordt vaak gebruikt door machinebouwers.

E  = Effect
B  = Blootstelling
W = Waarschijnlijkheid
G  = Gevaarafwending

 

 

 

 

 

Numerieke methode -- Fine&Kinney
Wordt vaak door Arbodiensten toegepast voor het opzetten van een ri&e (risico-inventariatie en -evaluatie).

 

Onze dienstverlening

Verwey Safety Projects B.V. neemt grotere adviesklussen aan, zoals het uitvoeren van risicobeoordelingen van een fabriek, productieafdeling of productielijn.


Opstellen van een risicobeoordeling

Cursus CE-markering en risicobeoordeling volgens Machinerichtlijn

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. Maak een afspraak of vraag extra informatie aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving