Klantgerichtheid, kennis van zaken en kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor onze dienstverlening.

Klantgerichtheid
We proberen ons altijd te verplaatsen in de dagelijkse praktijk van de klant en onze dienstverlening hierop aan te passen.
Onze trainingen maken we zoveel mogelijk klantspecifiek om de effectiviteit te vergroten.

Kwaliteit
Veiligheid vraagt om kwaliteit. Het gaat namelijk om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Maar het kan ook om grote belangen en het afdekken van aansprakelijkheid gaan als u een product op de markt brengt. Ook dan is kwaliteit gewenst.

Kennis
Kennis van zaken is bij veiligheidsvraagstukken van het grootste belang. Om onze kennis op peil te houden participeren wij in diverse normcommissies (machineveiligheid en NEC 44) en kennisgroepen (SIL-platform). Naast kennis is natuurlijk ook kunde en ervaring gewenst.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving  

Diensten