woensdag, 31 juli 2019 08:21

Normen voor transporteurs

In machines en productielijnen zijn vaak diverse vormen van transporteurs te vinden, zoals bandtransporteurs, kettingbanen, rollenbanen, schroeftransporteurs, hangtransportsystemen en traversewagens.

Wat nog wel eens vragen zijn van machinebouwers en system integrators als het gaat om uitgestrekte transportinstallaties (denk aan sorteer- en distributiesystemen):

  • Welke normen zijn beschikbaar?

  • Waar moet ik noodstopdrukkers plaatsen en hoeveel?

  • Binnen hoeveel meter moet een noodstopdrukker bereikbaar zijn?

Er zijn diverse EN-normen, gekoppeld aan de Machinerichtlijn, die hulp bieden bij het ontwerpen van dergelijke transporteurs.

Normnummer

Titel

Toelichting

NEN-EN 617:2001

+A1:2010 en

Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo’s, bunkers, voorraadbakken en trechters

Behandelt de diverse veiligheidsaspecten bij het laden en lossen van o.a. silo’s en bunkers.

NEN-EN 618:2002
+A1:2010 en

Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde bandtransporteurs

Behandelt diverse transporteurs voor stortgoed, zoals schroeftransporteurs en roterende doseersluizen.

NEN-EN 619:2002

+A1:2010 en

Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden

De volgende machines worden in deze norm behandeld: rollenbanen, kettingbanen, transportbanden, hangtransportsystemen, traversewagens etc.

NEN-EN 620:2002

+A1:2010 en

Stuk- en stortgoedtransporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed

Gaat alleen in detail in op vast opgestelde bandtransporteurs voor bulkgoed.

 

In EN 619 is het volgende te vinden over noodstopsystemen:

Emergency stop devices shall be positioned at all control stations, working positions and directly accessible (without using additional means) parts of the machinery, including manual loading/unloading points, walkways and transfer point.

One or more emergency switches, which shall be installed in such a way that at least one may be reached

-         within 10 m from any directly accessible (without using additional means) point of the equipment; and/or

-         one or more pull-cord operated switches arranged along the side of the installation; or

-         the conveyor power supply disconnecting device if the distance from any accessible point of the equipment to the disconnecting device is 10 m or less.

The minimum height of an emergency stop device from floor level shall be 0,6 m and the maximum height shall be 1,7 m.

In de huidige versie van de EN 619:2002+A1:2010 wordt nog verwezen naar EN 418 als basisnorm voor het ontwerpen van noodstopsystemen. De EN 418 is al geruime tijd terug vervangen door EN-ISO 13850. De huidige versie van deze norm is NEN-EN-ISO 13850:2015 (Veiligheid van machines - Noodstopfunctie – Ontwerpbeginselen).

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving