woensdag, 13 februari 2019 20:34

EMC-richtlijn en machines

Is de EMC-richtlijn 2014/30/EU ook van toepassing op een machine?

JA, mits de machine een elektrische (elektronische) uitrusting heeft. Maar welke machine heeft dat nu niet. Vrijwel elke machine heeft elektrische uitrusting of de besturing moet bijvoorbeeld volledig pneumatisch zijn.

De volgende vraag is dan:  moet ik nu EMC-testen en metingen uitvoeren?

JA, tenzij wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

1) Alle elektrische apparaten en componenten voldoen aan de EMC-eisen (normen) voor de bedoelde EMC-omgeving (industrieel voor machines).

2) Alle apparaten en componenten zijn geïnstalleerd en bedraad volgens de EMC-voorschriften van de leveranciers.

Zie hieronder de letterlijke tekst in de EN-IEC 60204-1:2018

Immunity and/or emission tests are required on the electrical equipment unless the following conditions are fulfilled:

• the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no product standard exists), and; 

• the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing etc.) or with informative Annex H if such instructions are not available from the supplier. 

 

Gelukkig is de EN 60204-1:2018 heel praktisch.

In de nieuwe versie van de EN 60204-1 (uitgave eind 2018) is ook een nieuwe bijlage opgenomen die geheel gewijd is aan EMC (Bijlage H).

 

 

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving