vrijdag, 08 februari 2019 07:31

EN-IEC 60204-1:2018 update

Al sinds oktober 2016 was er een nieuwe IEC 60204-1. Het heeft hierna nog lang geduurd, namelijk tot eind 2018, voordat er een EN-versie beschikbaar was.

Heel formeel staat deze versie op dit moment (8-2-2019) nog niet op de lijst met geharmoniseerde normen van de Machinerichtlijn. Maar dit zal binnenkort het geval zijn.

Er wordt ook druk gewerkt aan de correctie van de Nederlandse vertaling. Eind kwartaal 1 van 2019 kunnen we deze hopelijk verwachten.

Hieronder een paar belangrijke aanpassingen:

  • EMC-eisen worden veel meer behandeld, Zo is er ook een compleet nieuwe Bijlage H met gangbare technieken en principes om elektromagnetische verstoringen te voorkomen.
  • Het hoofdstuk 8 over potentiaalvereffening is behoorlijk aangepast. Er is een nieuw principeschema voor het aardingsconcept opgenomen. Het symbool voor functionele aarding (FE) is aangepast en er is ook een nieuw symbool voor beschermende potentiaalvereffening (PB). Nog steeds heb je kennis van NEN 1010 (gebaseerd op HD-IEC 60364) nodig om een goed onderscheid te maken tussen beschermingsleiding (PE), beschermende potentiaalvereffening (PB) en aanvullende potentiaalvereffening. Alleen met de EN 60204-1 kom je er niet uit.
  • Er wordt nu ook aandacht geschonken aan drives met safety aan boord, zoals de Safe Torque Off (STO).
  • Er is nu onderscheid gemaakt tussen aan/uit (power) en start/stop (machineoperatie) voor de symbolen van drukknoppen. Eerst was dit gecombineerd (aan/start en uit/stop) in twee symbolen.
  • Artikelen en (norm)verwijzingen met betrekking tot warmtehuishouding in de schakelkast en kortsluitvastheid (short circuit rating) zijn aangepast of bijgevoegd.
  • etc.

Maar er is verder tekstueel toch heel wat aangepast

Wilt u meer weten en een cursus op uw locatie organiseren, laat het ons weten!

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving