procesveiligheid pictogramEen procesinstallatie is vaak een complex geheel van allerlei reactoren, leidingen, appendages, machinedelen en pompen.

Welke productrichtlijn is van toepassing op een procesinstallatie, zal een ontwerper zich afvragen?

Er is niet een productrichtlijn specifiek voor procesinstallaties zoals de Machinerichtlijn voor nieuw te ontwerpen machines. Voor een procesinstallatie zijn vaak een of meerdere van de onderstaande productrichtlijnen van toepassing:

 • 2014/68/EU (voorheen 97/23/EG), Richtlijn drukapparatuur (Engels: PED = Pressure Equipment Directive)
 • 2006/42/EG, Machinerichtlijn
 • 2014/34/EU (voorheen 94/9/EG), Richtlijn voor explosieveilig materieel
 • 2014/30/EU (voorheen 2004/108/EG), EMC richtlijn

 

ATEX richtlijnenExplosieveiligheid

In procesinstallaties kan eventueel explosiegevaar voorkomen als gewerkt wordt met brandbare stoffen. Een eigenaar van een procesinstallatie zal op basis van de Nederlandse wet (Arbobesluit Hst.3, waarin Europese richtlijn 1999/92/EG is 'verwerkt') een inschatting moeten maken of er daadwerkelijk een explosiegevaar is. Hij is verplicht een zogenaamd explosieveiligheidsdocument op te stellen.

In Nederland zijn de praktijkgidsen NPR 7910-1 en 7910-2 toe te passen voor het indelen van de zones (0, 1, 2, 20, 21, 22) waar een explosiegevaar kan ontstaan. Deze Nederlandse praktijkrichtlijnen zijn gebaseerd op de normen EN-IEC 60079-10-1 en 60079-10-2. 

Apparatuur en materieel dat in een explosieve omgeving wordt toegepast, zal moeten voldoen aan de Europese productrichtlijn 94/9/EG (2004/34/EU). Deze richtlijn wordt meestal 'ATEX-95 richtlijn' genoemd. Dit is echter niet de formele naam. De '95' verwijst naar een artikel uit een voorgaand Verdrag van de Europese Unie, waarin 'vrij verkeer van goederen' middels productrichtlijnen wordt geregeld.

 

 

SIL

SIL staat voor Safety Integrity Level en is een gradatie voor de betrouwbaarheid van een besturingstechnisch veiligheidssysteem.

In de IEC 61511 worden 4 niveaus onderscheiden (SIL 1 t/m SIL 4), waarbij SIL 4 in de procesindustrie als uitzonderlijk wordt benoemd. Het advies is om de veiligheid nooit van een SIL4-systeem (alleen) afhankelijk te laten zijn. De mogelijke oplossingen zijn dan: pas het totale ontwerp van de installatie aan en/of maak een combinatie van diverse veiligheidstechnieken en -systemen.

functional safety proces industry

HAZOP, LOPA en SIL

De vaststelling van de SIL's is een logisch vervolg op de HAZOP-studie (Hazard and Operability analysis), die heel gangbaar is in de procestechniek. Na een HAZOP volgt vaak een LOPA-studie (Layer of Protection Analysis), waarbij op verschillende niveaus maatregelen worden getroffen. Voor de veiligheidsfuncties, die afgehandeld worden door de veiligheidsgerelateerde besturingsdelen, zal een Safety Integrity Level bepaald moeten worden.


Onze dienstverlening

Cursus Inleiding procesveiligheid

Cursus EN-IEC 61511 (SIL)

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. Maak een afspraak of vraag extra informatie aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving  

Cursussen

 • Cursus Functional Safety Engineer

  Indien u binnen uw organisatie de specialist op het gebied van functionele veiligheid wilt worden, dan is deze driedaagse training een heel goed begin.Deze training is gebaseerd op onze...

  Lees meer...

 • Cursus Machine Safety Engineer

  Indien u binnen uw organisatie de specialist op het gebied van machineveiligheid wilt worden, dan is deze vierdaagse training een heel goed begin. Na het volgen van deze training kunt u geheel...

  Lees meer...

 • Cursus Electrical Safety Engineer

  Indien u binnen uw organisatie de specialist op het gebied van elektrische veiligheid wilt worden, dan is deze driedaagse training een heel goed begin. We behandelen de belangrijkste normen die van...

  Lees meer...

 • Cursus Arbowet en veiligheid arbeidsmiddelen

  Na deze cursusdag weet u welke veiligheidseisen de Arbowet en het Arbobesluit stellen aan arbeidsmiddelen en bestaande machines.U kunt op basis van deze eisen bepalen of een bestaande machine veilig genoeg...

  Lees meer...

 • Cursus CE-markering machines

  U maakt kennis met de inhoud van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de Machineverordening (EU) 2023/1230 en u leert hoe het proces van CE-markering van machines in elkaar steekt.Deze cursus is met...

  Lees meer...

 • Cursus Inleiding procesveiligheid

  Bij procesinstallaties kunnen diverse Europese productrichtlijnen van toepassing zijn, zoals Machinerichtlijn, ATEX-richtlijn (voorkomen explosiegevaar) en/of PED-richtlijn (drukapparatuur). Als...

  Lees meer...

 • Cursus Oplossingen machineveiligheid

  U leert op basis van een risicobeoordeling de juiste reductiemaatregelen te kiezen. Praktische cursus, waarbij veel voorkomende problemen, oplossingen en bijbehorende normen worden behandeld. Zo...

  Lees meer...

 • Cursus NEN 1010 en NEN 3140 voor engineers

  Dit is een introductiecursus in de norm NEN 1010 (Elektrische installaties voor laagspanning) en NEN 3140 (bedrijfsvoering van elektrische installaties).De cursus wordt met name aanbevolen voor...

  Lees meer...

 • Cursus NEN-EN-IEC 60204-1

  Alle aspecten van de norm NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting van machines) worden tijdens deze cursus behandeld.Bij incompany trainingen kunnen de schema's van de klant behandeld worden...

  Lees meer...

 • Cursus EN-ISO 13849-1 (PL)

  Na het volgen van deze praktische cursus kunt u aan de slag met Performance Levels in uw dagelijkse praktijk.In de morgen wordt de theorie behandeld. In het tweede deel van de cursus gaan we aan de...

  Lees meer...

 • Cursus EN-IEC 62061 (SIL)

  Dit is een introductiecursus in de norm EN-IEC 62061 (SIL = Safety Integrity Level). We behandelen de basisprincipes van het ontwerpen van veiligheidscircuits, het gestructureerd ontwerpen en het...

  Lees meer...

 • Cursus IEC 61511 (SIL)

  Dit is een introductiecursus in de norm IEC 61511 (SIL = Safety Integrity Level). We behandelen de basisprincipes van het ontwerpen van veiligheidscircuits, het gestructureerd ontwerpen en het...

  Lees meer...