overzicht wetgeving

In de onderstaande layout zijn de belangrijkste productrichtlijnen en elektrotechnisch gerelateerde normen opgenomen, die voor industriële installaties van toepassing kunnen zijn.

Let op:
De onderstaande layout geeft alleen een indicatie van mogelijk relevante wetgeving en normen.
De lijst met wetgeving en normen is niet volledig.

Wetgeving en normen in onderstaande tekening:

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Richtlijn 2014/34/EU (voorheen 94/9/EG), betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • Richtlijn 1999/92/EG, minimumvoorschriften voor veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
 • Richtlijn 2014/68/EU (voorheen 97/23/EG), richtlijn drukapparatuur, vaak PED (pressure equipment directive) genoemd
 • NEN 1010, Elektrische installaties voor laagspanning
 • NEN 3140, bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning
 • NEN-EN-IEC 61439, laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
 • NEN-EN-IEC 60204-1, elektrische uitrusting van machines
 • NEN-EN-IEC 60079-X, normenreeks voor elektrisch materieel bij toepassing in explosieve atmosferen
 • NEN-EN-ISO 13849-1, onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-IEC 62061 (SIL), functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-IEC 61511 (SIL), functionele veiligheid - veiligheidssystemen voor de procesindustrie

 

Tekening wetgeving v3

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving  

Cursussen

 • Cursus Functional Safety Engineer

  Indien u binnen uw organisatie de specialist op het gebied van functionele veiligheid wilt worden, dan is deze driedaagse training een heel goed begin.Deze training is gebaseerd op onze...

  Lees meer...

 • Cursus Machine Safety Engineer

  Indien u binnen uw organisatie de specialist op het gebied van machineveiligheid wilt worden, dan is deze vierdaagse training een heel goed begin. Na het volgen van deze training kunt u geheel...

  Lees meer...

 • Cursus Electrical Safety Engineer

  Indien u binnen uw organisatie de specialist op het gebied van elektrische veiligheid wilt worden, dan is deze driedaagse training een heel goed begin. We behandelen de belangrijkste normen die van...

  Lees meer...

 • Cursus Arbowet en veiligheid arbeidsmiddelen

  Na deze cursusdag weet u welke veiligheidseisen de Arbowet en het Arbobesluit stellen aan arbeidsmiddelen en bestaande machines.U kunt op basis van deze eisen bepalen of een bestaande machine veilig genoeg...

  Lees meer...

 • Cursus CE-markering machines

  U maakt kennis met de inhoud van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de Machineverordening (EU) 2023/1230 en u leert hoe het proces van CE-markering van machines in elkaar steekt.Deze cursus is met...

  Lees meer...

 • Cursus Inleiding procesveiligheid

  Bij procesinstallaties kunnen diverse Europese productrichtlijnen van toepassing zijn, zoals Machinerichtlijn, ATEX-richtlijn (voorkomen explosiegevaar) en/of PED-richtlijn (drukapparatuur). Als...

  Lees meer...

 • Cursus Oplossingen machineveiligheid

  U leert op basis van een risicobeoordeling de juiste reductiemaatregelen te kiezen. Praktische cursus, waarbij veel voorkomende problemen, oplossingen en bijbehorende normen worden behandeld. Zo...

  Lees meer...

 • Cursus NEN 1010 en NEN 3140 voor engineers

  Dit is een introductiecursus in de norm NEN 1010 (Elektrische installaties voor laagspanning) en NEN 3140 (bedrijfsvoering van elektrische installaties).De cursus wordt met name aanbevolen voor...

  Lees meer...

 • Cursus NEN-EN-IEC 60204-1

  Alle aspecten van de norm NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting van machines) worden tijdens deze cursus behandeld.Bij incompany trainingen kunnen de schema's van de klant behandeld worden...

  Lees meer...

 • Cursus EN-ISO 13849-1 (PL)

  Na het volgen van deze praktische cursus kunt u aan de slag met Performance Levels in uw dagelijkse praktijk.In de morgen wordt de theorie behandeld. In het tweede deel van de cursus gaan we aan de...

  Lees meer...

 • Cursus EN-IEC 62061 (SIL)

  Dit is een introductiecursus in de norm EN-IEC 62061 (SIL = Safety Integrity Level). We behandelen de basisprincipes van het ontwerpen van veiligheidscircuits, het gestructureerd ontwerpen en het...

  Lees meer...

 • Cursus IEC 61511 (SIL)

  Dit is een introductiecursus in de norm IEC 61511 (SIL = Safety Integrity Level). We behandelen de basisprincipes van het ontwerpen van veiligheidscircuits, het gestructureerd ontwerpen en het...

  Lees meer...