Veiligheid is een basisvoorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit betekent een veilige werkomgeving binnen uw bedrijf en dat uw producten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Uw medewerkers moeten dit ondersteunen en hiermee rekening houden bij hun werkzaamheden.

Daarom is onze doelstelling dat we middels advies-, trainings- en begeleidingstrajecten de kennis van veiligheid borgen in uw organisatie.

Klantgerichtheid , kennis van zaken en kwaliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor onze dienstverlening.

Wij zijn specialisten op het gebied van CE-markering, machineveiligheid, elektrische veiligheid en functionele veiligheid (PL en SIL).

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving