inspecties NEN 3140 en NEN 1010Inspecties zijn nuttig om inzicht te krijgen in de status van uw elektrische uitrusting en ter voorkoming van brand en ongevallen. Daarom wordt er vanuit de normen NEN 1010 en NEN 3140 aanbevolen om voor ingebruikname en periodiek de elektrische installaties te inspecteren.

Inspectie nieuwe installatie volgens NEN 1010
Een inspectie volgens de NEN 1010 is bedoeld om te controleren of een elektrische installatie is gebouwd conform deze norm. Door tijdsdruk en het niet voorhanden hebben van de juiste materialen wordt tijdens de bouw nogal eens afgeweken van het oorspronkelijk ontwerp. Ook het juist documenteren en bijhouden van tekeningen gaat vaak fout.

Visuele controle:
Tijdens deze controle wordt de gehele installatie, voor zover bereikbaar, bekeken op de juistheid van het elektrisch materieel en of dit juist is geïnstalleerd. Verder wordt onder andere gekeken naar de keuze van de beschermingsmaatregelen, bekabeling en beveiligingen. Ook worden tekeningen en schema’s gecontroleerd op juistheid.

Metingen en beproevingen
De volgende metingen/beproevingen worden uitgevoerd waar relevant:

 • het onafgebroken zijn van geleiders
 • isolatieweerstand van de installatie
 • bescherming door veiligheidsketens
 • automatische uitschakeling van de voeding
 • aanvullende bescherming
 • functionele en operationele beproeving
 • spanningsverlies en fasevolgorde

 

profitesterInspectie bestaande installatie volgens NEN 3140

Continuïteit in uw bedrijf is belangrijk en daarom wilt u voorkomen dat schade aan installaties leiden tot onder meer stagnatie in het productieproces. Storingen in het systeem, brand of andere ongevallen in uw bedrijf zijn niet wenselijk. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemers.

Conform artikel 3.4 uit het Arbobesluit bent u verantwoordelijk voor de elektrische installatie. U dient de werknemers te beschermen tegen risico’s. Door periodiek een inspectie uit te laten voeren van uw elektrische installaties, kunt u de staat van de installatie nauwkeurig in de gaten houden.

 

 

Inspectie of controle schakelkast volgens EN-IEC 60204-1

Schakelkasten van machines vallen niet onder de NEN 1010, maar de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting van machines).
Wij kunnen u ondersteunen bij de beoordeling of inspectie van schakelkasten van een machine, productielijn of procesinstallatie.

Wilt u hiervan meer weten, klik dan op: controle schakelkast


thermografisch onderzoekThermografische inspectie


Thermografie is een techniek waarbij, met behulp van een infraroodcamera, temperaturen in (elektrische) installaties zichtbaar gemaakt en vastgelegd worden. Door het “scannen” van de installatie zijn sluimerende gebreken op te sporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Verschillende ongewenste warmtebronnen kunnen ontstaan door:

 • overbelasting
 • wrijving bij draaiende delen
 • slechte verbindingen met als gevolg een overgangsweerstand

Deze warmtebronnen kunnen ontstaan in elektrische verdeelinrichtingen en installaties en kunnen storingen, brand en/of gevolgschade tot gevolg hebben. Een thermografische inspectie is niet wettelijk verplicht, maar is zeker een zinvolle aanvulling op een NEN1010 en NEN3140 inspectie.

 

power quality metingPower Quality

De huidige maatschappij is erg afhankelijk van elektriciteit. De betrouwbaarheid en kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening is daarom van groot belang. Met Power Quality metingen kan een beeld gevormd worden van de kwaliteit van de elektrische energievoorziening in een bedrijf. De metingen geven inzicht in de vervuilingen en verstoringen die voorkomen in een elektrische installatie.

Voorbeelden van problemen:

 • beschadiging van apparatuur of installaties door te hoge spanningen of stromen
 • ongewenst afschakelen van beveiligingen (automaten of smeltveiligheden), waardoor processen worden uitgeschakeld
 • overbelasting van kabels door hogere harmonischen stromen
 • slecht rendement van transformatoren of motoren door harmonische stromen
 • versnelde slijtage van motoren (zoals lagers) door harmonische stromen met een tegengesteld draaiveld
 • condesatorbatterijen voor compensatie van blindvermogen kunnen worden opgeblazen door harmonischen

De minimale kwaliteit van de netspanning is in Nederland vastgelegd in de Netcode. De Netcode is gebaseerd op de norm NEN-EN 50160.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. Maak een afspraak of vraag extra informatie aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving