In artikel 1 "Toepassingsgebied" van de Machinerichtlijn 2006/42/EG is dit te lezen:

Deze richtlijn is van toepassing op de volgende producten:
a) machines;
b) verwisselbare uitrustingsstukken;
c) veiligheidscomponenten;
d) hijs- en hefgereedschappen;
e) kettingen, kabels en banden;
f) verwijderbare mechanische overbrengingssystemen;
g) niet voltooide machines.

Hierna volgt ook nog een lijst met uitsluitingen, zoals:
- specifiek voor kermissen en/of amusementsparken bestemd materieel;
- zeeschepen en mobiele offshore-eenheden, alsmede machines die aan boord van dergelijke schepen en/of eenheden zijn geïnstalleerd;

Hierna volgen in artikel 2 van de Machinerichtlijn nog diverse definities, zoals van een machine:

„machine”: een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem — maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht —, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing.

Waar is de Machinerichtlijn nu overal van toepassing?

  • de EU-landen (mei 2014: 28 landen)
  • de EFTA-landen (Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland)

scope machinerichtlijn

 

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving