De productrichtlijnen geven de wettelijke eisen. Zo staan er bijvoorbeeld in bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG de zogenaamde essentiƫle veiligheids- en gezondheidseisen.

Deze eisen zijn zo opgesteld dat deze geen technische oplossing voorschrijven, maar alleen welke resultaten moeten worden bereikt of welke risico's moeten worden aangepakt. Het is een doelformulering en zo houdt de fabrikant de flexibiliteit om een bepaalde technische oplossing te kiezen. De vooruitgang van de techniek wordt zo niet belemmerd.

In de productrichtlijnen wordt verwezen naar het gebruik van geharmoniseerde normen. Onder verantwoording van de Europese Commissie wordt er regelmatig per productrichtlijn een lijst met 'gekoppelde' normen gepubliceerd, de zogenaamde geharmoniseerde normen.

Hoewel het gebruik van normen niet verplicht is, geven normen meestal wel de stand van de techniek weer voor een bepaald product. En meestal leidt het gebruik van geharmoniseerde normen tot het vermoeden van overeenstemming, d.w.z. dat het aannemelijk is dat er is voldaan aan (een) relevante essentiƫle eis(en) van een richtlijn.

Teksten van de website van de Europese Commissie http://ec.europa.eu

A harmonised standard is a European standard elaborated on the basis of a request from the European Commission to a recognised European Standards Organisation to develop a European standard that provides solutions for compliance with a legal provision. Such a request provides guidelines which requested standards must respect to meet the essential requirements or other provisions of relevant European Union harmonisation legislation...

Compliance with harmonised standards provides a presumption of conformity with the corresponding requirements of harmonisation legislation. Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies can use harmonised standards to demonstrate that products, services or processes comply with relevant EU legislation.To create the capacity to confer this presumption of conformity, the references of harmonised standards must be published in the Official Journal of the European Union.The use of these standards remains voluntary. Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies are free to choose any other technical solution that provides compliance with the mandatory legal requirements.Within the context of some directives or regulations voluntary European standards supporting implementation of relevant legal requirements are not called "harmonised standards". Such legislation and related European standards are also included in this information service, if relevant legislation foresees a need for a Commission standardisation request to European Standards Organisations and if publication of references in the Official Journal of the European Union is foreseen as a precondition for presumption of conformity or for other legal effect.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving